Loverboys

Dit is een misleidend woord voor mannen die zich schuldig maken aan dwang tot prostitutie en geweld. De slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen. Doelbewust zorgt de man er voor dat je zo afhankelijk wordt, dat je hem niets meer kan of durft te weigeren. Ook niet wanneer hij wil dat je seks hebt met anderen.

Loverboys zijn dus pooiers, maar je kunt ze ook criminelen of mensenhandelaren noemen. Ze zijn strafbaar volgens artikel 273f uit het Wetboek van Strafrecht.

Overigens kunnen ook jonge mannen op deze manier in de prostitutie terechtkomen.

Waarop kun je letten?

Het klopt niet als je vriend wil dat je sekswerk gaat doen, omdat hij:

• geld nodig heeft
• vindt dat je iets moet terugdoen voor alles wat hij voor jou heeft gedaan
• anders je ouders vertelt dat je seks met hem (en met anderen) hebt gehad
• je anders mishandelt

Bel de Rode Draad voor advies: 020 6243366

Bestaat er een vermoeden van ernstige uitbuiting of mensenhandel, bel dan de Rode Draad op 020 624 3366.

U kunt ook contact opnemen met het Coördinatiecentrum voor Mensenhandel (CoMensha) via www.mensenhandel.nl of info(at)comensha.nl

Wil je anoniem een misdaad melden, bel dan Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar op 0800-7000 (tussen 8.00 uur – 24.00 uur)

Als je het slachtoffer bent van uitbuiting of mensenhandel kun je gebruik maken van de Nederlandse B9-Regeling. Daarmee heb je recht op:

• drie maanden bedenktijd om te beslissen of je aangifte wilt doen. Tijdens de bedenktijd wordt je niet uitgezet
• Opvang, een uitkering en medische hulp
• Een tijdelijke verblijfsvergunning als je meewerkt aan de opsporing en vervolging van verdachten. Je krijgt deze verblijfsvergunning voor de duur van de opsporing, vervolging en berechting van de verdachten
• Gedurende de vervolging van verdachten heb je recht op juridische bijstand
• Ook heb je het recht om in Nederland te werken, zolang de verblijfsvergunning duurt

Bron: Rode Draad

Reacties zijn gesloten.